Mô tả

Ford Ranger Wilktruck 2.2 Sx. 2014.
Odo. 130.000 km xịn.
Êm trắng như ngọc trinh.
Đăng bởi SO Ny
Tạo salon miễn phí