Mô tả

Bán xe Honda City 2017 .
Xe tư nhân chính chủ đang sử dụng nay có nhu cầu muốn bán.
Xe mới đăng kiểm và đóng bảo trì đường bộ (còn gần năm).
Bảo hiểm thân vỏ còn nửa năm.
Xe bảo dưỡng hãng định kỳ, có lịch sử bảo dưỡng.
Xem xe và giao dịch tại nhà.
Tạo salon miễn phí