Mô tả

Mercedes-Benz C200 sản xuất 2016.
Xe tên cá nhân biển Hà Nội.
Chất lượng khỏi bàn.
Xe đi cực ít 48.000km.
Test thoải mái.
Hỗ trợ ngân hàng.
Tạo salon miễn phí