Mô tả

Mercedes-Benz G63 2022 đen nội thất đỏ 6.000 cây thiếu đúng cái thùng là thành xe mới!
Giá 13 tỷ 850tr, bank hỗ trợ tối đa.
SĐT 0942206123.
Tạo salon miễn phí