Mô tả

Porsche là dòng xe đề cao tính cá nhân hoá.
Nếu thường xuyên đổi xe và ưu tiên hiệu quả kinh tế, bạn hãy chọn xe với options cơ bản: Xe sẽ rất giữ giá!
Porsche Macan S 2021.
(hỗ trợ bank 75% giá trị xe).
0362666791.
Tạo salon miễn phí