Mô tả

Gia đình bán xe Nhật 16 chỗ hết đăng kiểm, dùng chở hàng, chở người đi biển, đi đền chùa, chở đồ lễ, đồ tráp đi cưới hỏi lễ hội.
Xe rất đẹp và máy cực ngon và em thin thít, chắc con xe này máy chỉ có 102.
Đăng bởi Chung
Tạo salon miễn phí